Coaching and Networking  


Kako radimo?

Tokom naših sesija omogućavamo ljudima da se druže na način koji njima odgovara, uživo ili virtuelno, da razmišljaju o uvidima i informacijama i da ih koriste kao tačke oko kojih generišu nove ideje. Ove sesije imaju za cilj da stimulišu kreativnu saradnju i da usmere razmišljanja u nove i neistražene teritorije

Na ovaj način brzo i lako možemo da iniciramo i umnožimo nove inovativne ideje. Moguće je testirati, preispitati i unaprediti novi poslovni model, proizvod ili uslugu. I sve to kroz interaktivnu komunikaciju, u dobrom društvu, u atmosferi međusobnog uvažavanja i poštovanja različitih stanovišta.

 
net