Q SPACE je vodeći autoritet za strateške inovacije u vremenu promena.

Inovacije su glavna sila za razvoj u kompanijama, privredi i društvu. Međutim, vrlo je teško efikasno upravljati i primenjivati inovacije. 

Neophodna je posebna vrsta upravljanja kako bi se generisale  koristi od inovacija. 

Zbog toga postoji Q SPACE!

Naša nada

Tačno je da je “inovacija iskorištavanje novih ideja” – ali ima i više od toga. 

Inovacije počinju sa nadom: da budućnost može biti bolja od prošlosti. 

Kako mi Radimo ?

Globalni inovacioni i strateški konsalting

Q SPACE pomaže kompanijama da nadmaše svoje rivale tako što ugrađuje inovacije duboko u jezgro organizacije. Kroz blisku saradnju identifikujemo, razvijamo i aktiviramo prilike za profitabilni razvoj, kroz poslovne strategije koje iz korena menjaju pravila igre.

Mi smo fokusirani na rezultate

Naš pristup inovacijama nije isti za sve. Naš pristup se zasniva na skupu osnovnih principa koji  se  ukrštaju sa konkretnim izazovima sa kojima se susreću naši klijenti.

Pomažemo vam da se transformišete kroz inovaciju

Kompanije koje veruju da su inovacije ključ za stvaranje održivog uspeha prepoznaju  da je promena neophodna na najdubljem nivou tkiva organizacije.

Q SPACE  ima godine iskustva, ne samo u otkrivanju sledeće velike tržišne prilike, već i na koji način organizacije mogu i moraju da usvajaju kulturu da su  inovacije deo njihove DNK.