Upravljanje Promenama


U današnjem svetu, koji se brzo razvija nijedna privredna oblast nije imuna na promene. Organizacije se susreću sa sve bržim ritmom promena. Efikasno upravljanje promenama  umanjuje rizik neuspeha i poboljšava povraćaj uloženih sredstava. Svaka organizacija može da ima koristi iz boljeg upravljanja promenama

Upravljanje promenama omogućava konkurentnu prednost , tako što brzo i efikasno primenjuju promenu kako bi zadovoljili potrebe tržišta.

Šta znači upravljanje promenama?

Upravljanje promenama omogućava pojedincima i grupama da pređu iz trenutnog stanja ka budućem da bi postigli očekivan rezultat. Izuzetno upravljanje promenama obezbeđuje da vaši projekti postižu ciljeve, da se realizuju pre roka i ostaju u okviru budžeta

Rizici kada se ne upravlja promenom 

  • Produktivnost opada 
  • Pasivni otpor raste 
  • Projekti se ne sprovode u celini ili se napuštaju
  • Pojavljuje se aktivni otpor i sabotaža
  • Vredni radnici napuštaju organizaciju
  • Opada moral 
  • Projekti izlaze iz budžeta i terminskih planova 
  • Ljudima nije jasno zašto se promene dešavaju 
  • Zaposleni nalaze zaobilazne puteve da izbegnu primenu novih načina rada ili se vraćaju na stare načine
  • Organizacija se deli na “naše” i “njihove”

Naša Misija

Da pomognemo pojedincima i organizacijama da razviju svoje sposobnosti za upravljanje promenama kroz razvoj i primenu sredstava i metodologija zasnovanih na najsavremenijim svetskim znanjima, koja  se lako koriste i primenju.

Mi vam dajemo znanje, sredstva, procese i alate da postignete uspeh sa svojim projektima i razvijete sposobnosti da upravljate promenom.

 Naši klijenti kažu da su nas izabrali zbog jedinstvenog pristupa upravljanju promenama  koji je vrlo praktičan i jednostavan. Naša sredstva su usmerena na rezultate i omogućavaju organizacijama da postignu očekivane rezultate iz svojih projekata

Ono što je dobro za jednu organizaciju ne znači da je odgovarajuće za drugu, vi najbolje poznajete vašu organizaciju, korporativnu kulturu, vrednosti  i poslovni model.

Ali, ono što je isto za sve je potreba da se posvetite uticaju koje promena ima na ljude. Istraživanja pokazuju da je prvi razlog za neuspeh sprovođenja promena neefikasno upravljanje ljudima tokom promene.