Uvođenje Inovacija


Inovacije u turbulentnim vremenima

U vremenima recesesije, kada se mnoge kompanije susreću sa opadajućim prihodima i zaradama, rukovodioci često misle da inovacije i nisu toliko važne. To je zbog toga što inovacije nisu integralni deo delovanja mnogih organizacija! Zbog toga se kreativnost koja vodi do ideja koje menjaju pravila igre, gubi ili previđa.

Otkrijte naš provereni metod za transformaciju korporacija

Q SPACE pomaže klijentima da razviju održive sposobnosti za inovacije.

Živimo u vremenu inovacija

Inovacija je najvažniji faktor uspeha ili neuspeha na tržištu današnjice. Vodeće organizacije razvijaju održive kapacitete za inovacije.  

Kreiranje uspešnih inovacija je proces koji može da se nauči i da se ponavlja. 

Naše tehinke Inovativne kreativnosti mogu da vam pomognu u ovome.

Inovacije su od vitalnog značaja za opstanak i razvoj

Inovativne sposobnosti omogućuju organizaciji da se koriste mogućnostima i stvaraju vrednost iz novih ideja. Istraživanja su pokazala da su inovativne organizacije, dvosturko profitabilne u odnosu na ne-inovativne.  Sposobnost da se uspešno upravalja inovacijama je jedan od ključnih faktora uspeha u  biznisu 21. veka.

Isprobane i testirane aktivnosti koje pomažu organizacijama da stvore nove vrednosti kroz inovacije.

Upravljanje inovacijama nije lako. Postoje rizici i lako se može desiti da se raspoloživa sredstva pogrešno potroše. Mi radimo zajedno sa menadžerima kako bi im pomogli da efikasno upravljaju inovacijama i konstantno tragamo za novim rešenjima za inovativne izazove.

Q SPACE se fokusira na upravljanje inovacijama

Bilo da se radi o potrebi ili problemu Q SPACE garantuje inovaciju koja daje rezultate  vašoj organizaciji.